Hybridný menič Victron Energy Multiplus 48V / 1600VA / 20A-16A

Availability:

Nie je na sklade


MultiPlus je výkonný DC-AC hybridný menič / nabíjač s čisto sínusovým výstupom, s integrovanou adaptívnou nabíjačkou batérií a ultra rýchlym transferovým prepínačom zdroja napájania (batérie / externý AC zdroj) 

Multifunkčný menič/ nabíjačka
Multiplus je multifunkčný výkonný DC-AC menič s čisto sínusovým výstupným napätím, so sofistikovanou adaptívnou nabíjačkou batérie a ultra rýchlym transferovým prepínačom napájania (medzi napájaním z batérie / externého zdroja). Striedač je umiestnený v plastovom kompaktnom kryte v úplne novom atraktívnom dizajne.

Osvedčená spoľahlivosť
Osvedčená spoľahlivosť profesionálnych meničov Victron Energy s plnou zárukou na 5 rokov.
Menič obsahuje robustný toroidný transformátor, ktorý preukazuje svoju spoľahlivosť v meničoch Victron Energy už mnoho rokov. Meniče sú odolné proti skratu a chránený proti prehriatiu, či už v dôsledku preťaženia alebo
vysoké teploty okolia.

Vysoký štartovací výkon
Potrebný na spustenie záťaží, ako sú výkonové meniče pre LED lampy, halogénové lampy alebo elektrické náradie.

Programovateľné relé
Multiplus je vybavený programovateľným relé, ktoré v predvolenom nastavení je nastavené ako poplachové relé.
Relé môže byť naprogramované pre rôzne druhy iných aplikácií ako napríklad štartovacie relé pre generátor.

1 AC vstup a 1 AC výstup
Multiplus je vybavený jedným AC vstupom (pre rozvodnú sieť alebo generátor) a jedným AC výstupom. AC výstup je vybavený funkciou, ktorá zaistí dodávky energie bez prerušenia. Multiplus prevezme napájanie pripojených spotrebičov v prípade výpadku siete alebo generátora. To sa deje tak rýchlo (menej ako 20 milisekúnd), že počítače a ďalšie elektronické zariadenia budú aj naďalej fungovať bez prerušenia. Pokiaľ Multiplus pracuje v ostrovnom režime, teda bez externého zdroja, berie všetku energiu z batérie, prípadne z pripojeného solárneho regulátora. Akonáhle pripojíme na AC vstup externý zdroj (rozvodnú sieť alebo generátor), potom budú spotrebiče napájané z externého zdroja a súčasne bude Multiplus nabíjať batériu.

Režim dohľadu „Search“
Ak je režim „Search zapnutý, spotreba energie meniča pri chode naprázdno sa zníži o cca. 70%. V tomto režime sa Multiplus vypne v prípade nulového, alebo veľmi nízkeho zaťaženia. Následne sa každé dve sekundy na krátku dobu zapína. Ak výstupný prúd prekročí nastavenú úroveň, menič sa automaticky zapne a bude pokračovať v činnosti.

Štyri stupňové nabíjanie adaptívnou nabíjačkou a dvoma výstupmi pre nabíjanie batérie
Hlavný výstup poskytuje výkonné nabíjanie akumulátorov prostredníctvom systému „adaptívneho nabíjania“. Softvér riadi trojstupňový automatický proces dobíjania tak, aby vyhovoval stavu batérie, a pridáva štvrtú fázu dobíjania – udržiavacie nabíjanie. Okrem tohto, Multi môže nabíjať druhú batériu pomocou nezávislého výstupu dobíjania určeného napr. pre štartovacie batérie generátora.

PowerControl – Riešenie obmedzeného množstva energie z generátora alebo externého zdroja
Vďaka ovládaciemu digitálnemu panelu jednotiek MultiPlus je možné nastaviť maximálny prúd generátora alebo externého zdroja. Zariadenie Multi následne zohľadní ďalšie spotrebiče na striedavý prúd a využije všetok prebytok na nabíjanie a tým zabráni preťaženiu generátora alebo externého zdroja napájania.

PowerAssist – Zvýšenie kapacity pobrežnej el. prípojky alebo generátora
Táto funkcia PowerControl umožňuje jednotkám MultiPlus Compact doplniť výkon alternatívneho zdroja (pobrežnej el. prípojky alebo generátora) z batérie. Tam, kde je špičkový výkon vyžadovaný iba po obmedzenú dobu, je možné pomocou tejto funkcie znížiť veľkosť potrebného generátora alebo naopak táto funkcia umožní dosiahnuť krátkodobý vysoký výkon z obvykle prúdovo obmedzeného pobrežného spojenia. Hneď ako sa záťaž zníži, použije sa prebytočný výkon na opätovné nabitie batérie.

Paralelná a trojfázová prevádzka
Až 6 meničov môže pracovať paralelne na dosiahnutie vyššieho výkonu.
Prevádzka v trojfázovej konfigurácii je tiež možná.

Pre nastavenie parametrov a pre zobrazenie aktuálneho stavu jednotky sa používa PC komunikačné rozhranie MK3-USB.

Softvér pre nastavenie meničov Multi nájdete na tomto odkaze:

https://www.victronenergy.com/Executables/VEConfig/VECSetup_A.exe 

Ovládače k rozhraniu MK3-USB nájdete na tomto odkaze:

https://www.victronenergy.com/Executables/VEConfig/CDM21216_Setup.exe 


Technický list:
Technický list Victron Energy Multiplus 12V 24V 48V 500VA – 1600VA (anglicky)

Manuál:
Manuál Victron Energy Multiplus 12V 24V 48V 1600VA (česky)

Kategória: Značka: