,

Hybridný menič Victron Energy Quattro 48V/15000VA/200A-100A/100A


Quattro je sofistikovaná AC-DC nabíjačka akumulátorov a DC-AC striedač (invertor) s dvoma AC vstupmi, čisto sínusovým výstupným napätím a ultra rýchlym prepínačom medzi sieťou (generátorom) a akumulátormi.

Multifunkčný
Menič/nabíjač Quattro je výkonný DC-AC striedač /invertor/ s čisto sínusovým výstupným napätím, so sofistikovanou adaptívnou nabíjačkou solárnej batérie a ultra rýchlym prepínačom slučky napájania /bypassu/. Striedač je umiestnený v hliníkovom kompaktnom kryte. Modelové rady sa vyrábajú s výkonom 3000VA-10000VA.

Dva AC vstupy
Quattro je vybavené dvoma navzájom nezávislými AC vstupmi (hlavný rozdiel oproti radu MultiPlus) ako siet a generátor alebo dva generátory. Zariadenie je schopné sa v prípade potreby automaticky pripojiť k zdroju, ktorý je práve k dispozícii.

Dva AC výstupy
Quattro je štandardne vybavené dvoma AC výstupmi. Hlavným výstup je vybavený funkciou, ktorá zaistí dodávky energie bez prerušenia. Quattro prevezme napájanie pripojených spotrebičov v prípade výpadku siete alebo generátora. To sa deje tak rýchlo (menej ako 20 milisekúnd), že počítače a ďalšie elektronické zariadenia budú aj naďalej fungovať bez prerušenia.
Druhý výstup je pod napätím iba vtedy, keď AC je k dispozícii na jednom zo vstupov Quattra. Záťaž, ktorá by rýchlo vybila akumulátory, ako napríklad ohrievač vody, klimatizácia, elektrická rúra je možné pripojiť k tomuto výstupu.

Trojfázová prevádzka
Tri jednotky rovnakého modelu môžu byť zostavené do trojfázového výstupu. Ale to nie je všetko: až 10 trojfázových zostáv (celkom teda 30 jednotiek) môže byť paralelne prepojených a poskytnúť tak výstupný výkon až 270 kW/300 kVA s nabíjacou kapacitou akumulátorov až 4 000 A.

PowerControl – obmedzenie preťaženia zdroja striedavého (AC) prúdu
Quattro je veľmi silná nabíjačka akumulátorov. Je schopná odoberať veľké množstvo prúdu z generátora alebo siete (až 16 A pri každej jednotke modelu Quattro 48/5000/70 pracujúcej pri 230 V na strane striedavého prúdu). Na každom vstupe striedavého prúdu je možné nastaviť limit maximálneho odberu energie na zabránenie preťaženiu zdroja striedavého (AC) prúdu.

Unikátne vlastnosti funkcie PowerAssist
Povyšuje funkciu PowerControl na ďalšiu úroveň. Zamedzí preťaženiu výkonovo obmedzeného striedavého (AC) zdroja prúdu. Pokiaľ by malo dôjsť k preťaženiu zdroja prúdu bude v prvom rade automaticky znížený nabíjací prúd batérie. V druhom rade potom dochádza k posilneniu výstupného výkonu pripojeného generátora alebo miestneho napájania (napr. prúdovo obmedzené el. prípojky) výkonom odoberaným z akumulátorov.

Solárna energia: Striedavý (AC) prúd je k dispozícii aj v prípade zlyhania sieťového zdroja
Quattro môže byť s výhodami využité v off-grid systémoch so solárnymi panelmi alebo ďalšími alternatívnymi zdrojmi energie.

Nastavenie systému nebolo nikdy jednoduchšie!
Ihneď po inštalácii je prístroj pripravený plniť svoju funkciu. Pokiaľ je potrebné zmeniť nastavenie, dá sa to urobiť veľmi jednoducho vstavanými DIP prepínačmi v priebehu niekoľkých minút. Dokonca aj paralelné zapojenie jednotiek je možné vykonávať pomocou DIP prepínačov, žiadny počítač na to nie je potrebný! Alternatívne je možné nastavenie vykonať pomocou VE.net ovládacieho panelu alebo sofistikovaným softvérom (VE.Bus Quick Configure a VE.bus System Configurator), ktorý ponúka ďalšie rozšírené možnosti nastavovania.

Štyri etapy nabíjania adaptívnou nabíjačkou s dvoma výstupmi pre nabíjanie akumulátorov
Hlavný výstup poskytuje výkonné nabíjanie akumulátorov prostredníctvom systému „adaptívneho nabíjania“ . Softvér riadi trojstupňový automatický proces dobíjania tak, aby vyhovoval stavu a typu akumulátora, a pridáva štvrtú fázu udržiavacie nabíjanie. Okrem tohto Quattro umožňuje nabíjať druhý pomocný akumulátor pomocou nezávislého výstupu dobíjania určeného napr. pre štartovací akumulátor generátora (len 12 a 24 V modely).

Pre nastavenie parametrov a pre zobrazenie aktuálneho stavu jednotky sa používa PC komunikačné rozhranie MK2-USB.

Základné technické údaje:
Pracovné DC napätie: 48 V
Trvalý AC výkon pri 25 °C: 15000 VA (nelineárna záťaž, činiteľ výkyvu 3:1)
Trvalý AC výkon pri 25 °C: 12000 W
Maximálny nabíjací DC prúd: 200 A
Maximálny odber AC prúdu (zo siete, generátora) 1. vstupu: 100 A
Maximálny odber AC prúdu (zo siete, generátora)2. vstupu: 100 A

Technická špecifikácia 

Technický list Victron Energy Quattro 3000 – 15 000 VA (anglicky)

Manuál

Manuál Victron Energy Quattro12 24 48 5000-15 000 VA 100A-230V (česky)

Hmotnosť 72 kg