,

Hybridný menič Victron Energy Quattro-II 48 / 5000 / 70-50/50 230V


Podobne ako MultiPlus-II je Quattro-II taktiež kombinovaným zariadením, ktoré zahŕňa menič a nabíjačku. Okrem toho, ponúka dva AC vstupy a automaticky sa pripojí k aktívnemu zdroju.

Multifunkčný
Podobne ako MultiPlus-II je Quattro-II taktiež kombinovaným zariadením, ktoré zahŕňa menič a nabíjačku. Okrem toho, ponúka dva AC vstupy a automaticky sa pripojí k aktívnemu zdroju.
Medzi jeho funkcie patrí menič napätia (čistá sínusoida), adaptívna nabíjačka, hybridná technológia PowerAssist a ďalšie funkcie pre integráciu do systému. Ponúka možnosť trojfázovej aj paralelnej prevádzky.

Dva AC vstupy
Quattro II je vybavené dvoma navzájom nezávislými AC vstupmi (hlavný rozdiel oproti radu MultiPlus II) ako siet a generátor alebo dva generátory. Zariadenie je schopné sa v prípade potreby automaticky pripojiť k zdroju, ktorý je práve k dispozícii.

Dva AC výstupy
Quattro je štandardne vybavené dvoma AC výstupmi. Hlavným výstup je vybavený funkciou, ktorá zaistí dodávky energie bez prerušenia. Quattro prevezme napájanie pripojených spotrebičov v prípade výpadku siete alebo generátora. To sa deje tak rýchlo (menej ako 20 milisekúnd), že počítače a ďalšie elektronické zariadenia budú aj naďalej fungovať bez prerušenia.
Druhý výstup je pod napätím iba vtedy, keď AC je k dispozícii na jednom zo vstupov Quattra. Záťaž, ktorá by rýchlo vybila akumulátory, ako napríklad ohrievač vody, klimatizácia, elektrická rúra je možné pripojiť k tomuto výstupu.

PowerControl – obmedzenie preťaženia zdroja striedavého (AC) prúdu
Quattro je veľmi silná nabíjačka akumulátorov. Je schopná odoberať veľké množstvo prúdu z generátora alebo siete. Na každom vstupe striedavého prúdu je možné nastaviť limit maximálneho odberu energie na zabránenie preťaženiu zdroja striedavého (AC) prúdu.

Unikátne vlastnosti funkcie PowerAssist
Povyšuje funkciu PowerControl na ďalšiu úroveň. Zamedzí preťaženiu výkonovo obmedzeného striedavého (AC) zdroja prúdu. Pokiaľ by malo dôjsť k preťaženiu zdroja prúdu bude v prvom rade automaticky znížený nabíjací prúd batérie. V druhom rade potom dochádza k posilneniu výstupného výkonu pripojeného generátora alebo miestneho napájania (napr. prúdovo obmedzené el. prípojky) výkonom odoberaným z akumulátorov.

Prakticky neobmedzený výkon vďaka paralelnej prevádzke
Až 6 jednotiek Quattro-II môže pracovať paralelne na dosiahnutie vyššieho výkonu. Napr. šesť jednotiek 48/5000/70 poskytuje 25kW/30kVA výstupný výkon a nabíjací výkon 420 A.

Trojfázová prevádzka
Tri jednotky rovnakého typu môžu byť nakonfigurované pre trojfázovú prevádzku s fázovým posunom. Ale to nie je všetko, až 6 paralelne radených jednotiek môže tvoriť jednu fázu. Trojfázový systém tak môže pozostávať až z 18 jednotiek so súhrnným trvalým výstupným výkonom 75kW/90kVA a nabíjacím výkonom 1200 A.

Ďalšie podrobné informácie nájdete v online manuále na odkaze nižšie.

Technický špecifikácia

Technický list Victron Energy Quattro-II (anglicky)

Online manuál

Menič/nabíjač Victron Energy Quattro-II 48/5000/70-50/50 230V

Hmotnosť 30 kg