Ochrana batérií BP-100 12/24V

Availability:

Nie je na sklade


Odpojovač spotrebičov ako ochrana proti hlbokému vybitiu batérie. Maximálny prúd záťaže 100 A.

Ochrana batérie BatteryProtect BP-100 odpojí batériu od záťaže predtým, než je batéria úplne vybitá (čo by spôsobilo jej zničenie) alebo kým má ešte dostatok kapacity pre naštartovanie motora.

Automatické nastavenie 12 / 24V
Ochrana batérie BatteryProtect automaticky detekuje napätie v systéme.
 
Jednoducho programovateľná
Ochrana BatteryProtect môže byť nastavená na zapojenie / odpojenie na niekoľko rôznych hladín napätia.
Na 7-segmentovom displeji sa zobrazí, ktoré nastavenie bolo vybraté.

Špeciálne nastavenia pre Li-ion batériu
V tomto režime môže byť ochrana BatteryProtect riadená cez zbernicu VE.Bus BMS.
 
Veľmi nízka spotreba energie
Nízka spotreba je pre Li-ion batéria veľmi dôležitá, hlavne vypnutie pri nízkom napätí.
Pre viac informácií si prosím pozrite Li-ion battery datasheet a VE.Bus BMS manuál.
 
Prepäťová ochrana
V prípade vzniku prepätia s následkom možného poškodenia citlivých prístrojov, sú prístroje odpojené ak DC
napätie presiahne 16 V prípadne 32 V.
 
Odolná proti iskreniu
Nepracuje s reléovými prvkami ale s tranzistorovými spínačmi MOSFET, nevzniká iskrenie.
 
Oneskorený výstup alarmu
Výstup alarmu je aktivovaný v prípade, že na batérii klesne napätie pod nastavenú hodnotu po dobu dlhšiu ako 12
sekúnd. Štartovanie motora, preto alarm neaktivuje. Výstup alarmu je otvorený kolektorový výstup na zápornú
zbernicu, max. prúd je 50 mA. Výstup alarmu sa typicky pripája na bzučiak alebo na svetelnú LED signalizáciu.
 
Oneskorené odpojenie záťaže
Záťaž sa odpojí 90 sekúnd po tom, čo bol spustený alarm. Ak počas tejto doby napätia batérie vzrastie na úroveň
„Pripojovacie prahové hodnoty“ (napr. Počas štartovania motora), záťaž odpojená nebude.

Technická špecifikácia

Maximálny stály prúd: 100A
Špičkový prúd : 600A (po dobu 30 sekúnd)
Prevádzkové napätie: 6-35V
Spotreba: 1,5mA pri zapnutom stave, 0,6mA pri vypnutí alebo vypnutí v prípade nízkeho napätia
Oneskorenie alarmu: 12 s
Max. prúd alarmového výstupu: 50mA (výstup je skratu odolný)
Oneskorenie odpojenia záťaže: 90 s (alebo okamžite ak je ovládanie cez VE.Bus BMS)
Oneskorenie znovu-pripojenia záťaže: 30 s
Predvolené hraničné hodnoty: odpojenie 10,5V alebo 21V, pripojenie 12V alebo 24V
Prevádzková teplota: pri plnej záťaži -40°C až 40°C (do 60% nominálnej záťaže môže byť 50°C)
Pripojenie: M8 
Hmotnosť: 0,5kg
Rozmery: 59 x 42 x 115mm

Dokumenty:

Technický list Ochrana batérie BatteryProtect BP-65, BP-100, BP-220 (česky)

Manuál BateryProtect BP-65, BP-100, BP-220 (anglicky)

Kategória: Značka: