SmartSolar zásuvný displej


Príslušenstvo Victron Energy k solárnym regulátorom MPPT radu SmartSolar – od modelu 150/45, prídavný zásuvný Smart Solar displej.

Displej sa zasunie do konektora na čelnej strane MPPT regulátora Victron Energy a umožní Vám vizualizovať všetky prevádzkové stavy a vykonávať nastavenie parametrov.

Zobrazuje aktuálne prevádzkové údaje:

– nabíjací prúd
– napätie batérie
– nabíjací výkon
– teplota batérie
– teplota regulátora
– FV prúd
– FV napätie
– FV výkon
– chybové hlásenia
– režim HUB1 a funkciu BMS

Zobrazuje historické dáta za posledných 30 dní:

– celkové množstvo vyrobenej energie
– posledné chybové hlásenie
– maximálne dosiahnuté napätie z FV panelov
– maximálne dosiahnuté naňatie batérie
– denné celkové množstvo vyrobenej energie
– denné maximálne dosiahnuté napätie batérie
– denné minimálne dosiahnuté napätie batérie
– denný čas v režime bulk
– denný čas v režime float
– denný maximálny výkon
– denný maximálny nabíjací prúd
– denné maximálne napätie FV panelov

Hmotnosť 0,1 kg