Sledovač stavu batérie BMV 712 Smart

Availability:

Nie je na sklade


Sledovač stavu batérie BMV-712 Smart je systém presného systému monitorovania stavu batérií s integrovanou technológiou Bluetooth. Záruka 5 rokov.

Pre BMV sledovače batérie platí predĺžená záruka 5 rokov.

Sledovač stavu batérie Battery monitor BMV-712 Smart je navyše oproti modelu BMV-702 vybavený integrovanou technológiou Bluetooth. BMV-712 Smart vďaka technológii bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, ktorá je implementovaná vo väčšine ostatných produktov spoločnosti Victron Energy, zjednoduší inštaláciu systému a zvýši jeho výkon.

Prečo sledovať prevádzkové stavy batérie? Pre jej dlhšiu životnosť! Podrobné sledovanie batérie nám umožňuje odhaliť prípadné prevádzkové nedostatky so zaistením rýchlej nápravy pre podporu dlhej životnosti batérie.

Vhodné pre všetky typy solárnych batérii ako olovených a lítiových batérií vrátane AGM a gélových. Jednoduché nastavenie kapacity akumulátora (výrobné nastavenie na 200 Ah). Autodetekcia napätia 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120, 144 a 288 V.

Pravidelná automatická kalibrácia prístroja pre spoľahlivé uvádzanie meraných údajov (možno vykonávať aj manuálne).

Verzia BMV 700H je určená pre systémy s vysokým prevádzkovým napätím (70 – 350 V DC), verzia BMV 700 je určená pre sledovanie jednej solárnej batérie. Sledovač je vhodný aj pre Li-on a LiFePO4 batérie.

Základné zobrazované hodnoty:

– aktuálne napätie (V) batérie
– aktuálne prúd (A), ktoré ide do (kladné hodnoty – nabíjanie) alebo von (záporné hodnoty – vybíjanie) z batérie
– aktuálny výkon (W), ktoré ide do (kladné hodnoty – nabíjanie) alebo von (záporné hodnoty – vybíjanie) z batérie (násobok napätia a prúdu)
– celková suma odobratej energie z batérie na napájanie spotrebičov v ampérhodinách (Ah)
– aktuálna miera nabitia batérie v percentách
– predpokladaná (sofistikovane vypočítaná) dĺžka doby v hodinách do 50% vybitia batérie pri aktuálnej spotrebe energie

Sledovač ukladá vybrané historické údaje a dosiahnuté limity:

– najhlbšie dosiahnuté vybitie akumulátora
– miera posledného vybitia akumulátora
– počet prebehnutých vybíjacích / nabíjacích cyklov akumulátora
– priemerná hodnota vybitia akumulátora
– počet plných vybití akumulátora
– maximálne dosiahnuté napätie akumulátora
– minimálne dosiahnuté napätie akumulátora
– počet dní od posledného plného nabitia akumulátora

Technické parametre:

– napájacie napätie 6,5 – 95 V DC
– spotreba energie pri nepodsvietenom displeji a vypnutom relé: 4 mA (12 V) a 3 mA (24 V)
– spotreba energie pri nepodsvietenom displeji a zopnutom relé: 15 mA (12 V) a 8 mA (24 V)
– pracovné napätie: 12, 24 a 48 V (autodetekcia)
– maximálna veľkosť prúdu prechádzajúcej bočníkom: -500 až +500 A (vybíjanie a nabíjanie batérie)
– maximálna odchýlka pri meraní napätia ± 0,01 A pri napätí 0 – 100 V
– maximálna odchýlka pri meraní prúdu ± 0,01 A s 500 A bočníkom
– maximálna odchýlka pri meraní kapacity ± 0,1 Ah pri kapacite batérie 0 – 100 Ah
– maximálna odchýlka pri meraní kapacity ± 1 Ah pri kapacite batérie 100 – 9999 Ah
– maximálna odchýlka pri meraní stavu nabitia ± 0,1%
– maximálna odchýlka pri odhade zostávajúceho času ± 1 hod (v rozsahu 1-240 hod)
– maximálna odchýlka pri meraní výkonu ± 1 W pri rozsahu od – 100 W do 1 kW
– pre celkovú kapacitu akumulátorov 20 – 9999 Ah
– rozsah pracovnej teploty -20 až + 50 ° C
– kruhový priemer batériového sledovača: 63 mm
– štvorcová veľkosť krytky bateriového sledovača: 69 x 69 mm
– hĺbka batériového sledovača: 31 mm
– spínané relé: 60V / 1 A max.
– hmotnosť sledovača: 70 g
– hmotnosť bočníka: 315 g
– prípojné skrutky bočníka: M10
– materiál: plast

Obsah balenia sledovača stavu batérie BMV-702 obsahuje:
 

– sledovač s podsvieteným digitálnym displejom a ovládacími prvkami
– plastová krytka sledovača s rozmermi 69 x 69 mm
– bočník 500A / 50mV konštruovaný na maximálny prúd 500 A (inštaluje sa na záporný vodič batérie)
– 10 metrov dlhý komunikačný a napájací UTP kabel RJ12 (prepojenie sledovača s bočníkom)
– 2 metre dlhý inštalačný kábel s poistkou na napájanie na kladný pól

Sledovač vykonáva sofistikované sledovanie dodávanej a odoberanej energie spoločne so zohľadnením nastaviteľnej hodnoty Peukertovho exponentu (čím väčší je odber energie, tým relatívne klesá množstvo dostupnej energie v batérii a naopak).

Pre správne zobrazovanie množstva dostupnej energie v batérii je nutné, aby všetka energia vstupujúce a odchádzajúca z batérie prechádzala bočníkom.

Sledovač je možné integrovať do steny bez nutnosti prístupu zozadu (zakrytovanej vrutmi).
Pre väčšie prúdy ako 500 A možno dodať náhradné bočníky konštruované na prúdy 1000 a 2000 A.

Na sledovač možno použiť bočníky až do maximálneho prúdu 9 999 A s napäťovým rozsahom 1 – 100 mV (oboje nastaviteľné).

Sledovač disponuje spínaným relé. Môže byť aktivované / deaktivované na základe nameranej miery nabitia batérie.

Továrne je nastavené zopnutie pri poklese stavu nabitia batérie pod 50% a vypnutie pri dosiahnutí stavu nabitia na 90%. Tieto hodnoty je možné zmeniť v nastaveniach. Tiež možno obrátiť logiku spínania, čiže štandardne je relé zopnuté, neštandardne vypnuté.
Relé možno využiť pre spínanie / vypínanie zariadenia ako je externý alarm, elektrocentrála atď.
Sledovač je možné napájať na ďalšie zariadenia. Možnosť prepojenia sledovače s veľkým farebným displejom Color Control GX s bezplatnou možnosťou grafickej vizualizácie nameraných hodnôt na portáli https://vrm.victronenergy.com/user/register (nezáväzne možno vyskúšať na funkčných systémoch pri zadaní mena používateľa: demo@victronenergy.com a hesla : vrmdemo). K prepojeniu sledovača BMV700 s displejom Color control GX je nutné zakúpiť buď kábel VE.Direct alebo komunikačné rozhranie VE.Direct-USB.

Uložené nastavenia a nameraná historické a medzné dáta zostávajú uložené aj pri prerušení napájania sledovača.

Vizuálny a akustický alarm pri prepätí alebo podpätií, pri nabitom alebo vybitom akumulátore.

Možnosť cez relé spínať za definovaných podmienok dodatkový zdroj energie ako napríklad generátor.

Dokumentácia:

Technická špecifikácia Sledovače stavu batérie BMV 712 Smart (anglicky)

Manuál Sledovače stavu batérie BMV 700-700H-702-712 Smart (česky)

Návod pre rýchlu inštaláciu Sledovačov batérie série BMV 700 (anglicky)