,

Hybridný menič Victron Energy MultiPlus 48V / 3000VA / 35A-16A


MultiPlus je výkonný DC-AC hybridný menič s čisto sínusovým výstupom, s integrovanou adaptívnou nabíjačkou batérií a ultra rýchlym transferovým prepínačom zdroja napájania (batérie / externý AC zdroj)

MultiPlus ako napovedá názov, je kombináciou striedača a nabíjačky v jednom elegantnom balení. Jeho rad funkcií zahŕňa čisto sínusový menič, adaptívne nabíjanie, hybridnú technológiu PowerAssist a ďalšie funkcie pre integráciu do rôznych typov systémov.

Jeden AC vstup
MultiPlus je vybavený jedným AC vstupom na pripojenie distribučnej siete alebo napr. generátora.
Pokiaľ sú potrebné dva AC vstupy, potom zvolíme jednotku Quattro.

Dva AC výstupy
MultiPlus je vybavený dvoma AC výstupmi. Hlavný výstup AC1 zaistí dodávky energie bez prerušenia. Napr. v režime UPS MultiPlus prevezme napájanie pripojených spotrebičov (za menej ako 20 milisekúnd) v prípade výpadku distribučnej siete alebo generátora.
Druhý výstup je funkčný iba vtedy, keď je k dispozícii AC vstup (distribučná sieť/generátor). Záťaž, ktorá by rýchlo vybila akumulátory, ako napríklad ohrievač vody, je teda možné pripojiť k tomuto výstupu a bude napájaná iba z AC zdroja (druhý výstup k dispozícii pri modeloch s výkonom 3kVA a vyššou).

Štyri fázy nabíjania adaptívnou nabíjačkou a dvoma výstupmi pre nabíjanie batérie
Hlavný výstup poskytuje výkonné nabíjanie akumulátorov prostredníctvom systému „adaptívneho nabíjania“. Softvér riadi trojstupňový automatický proces dobíjania tak, aby vyhovoval stavu batérie, a pridáva štvrtú fázu dobíjania – udržiavacie nabíjanie. Okrem tohto, MultiPlus môže nabíjať druhú batériu pomocou nezávislého výstupu dobíjania určeného napr. pre štartovacie batérie generátora. Multiplus je určený na nabíjanie všetkých typov olovených, alkalických i lítiových batérií.

Prakticky neobmedzený výkon vďaka paralelnej prevádzke
Až 6 jednotiek MultiPlus môže pracovať paralelne na dosiahnutie vyššieho výkonu. Šesť x 24/5000/120 meničov, napríklad poskytuje 25 kW / 30 kVA výkon a 720 A nabíjaciu kapacitu.

Trojfázová prevádzka
Tri jednotky rovnakého typu môžu byť konfigurované pre trojfázovú prevádzku. Ale to nie je všetko: až 6 setov troch jednotiek je možné paralelne prepojiť a získať tak výkon až 75 kW / 90 kVA meniča a 2000A nabíjaciu kapacitu.

Unikátne vlastnosti funkcie PowerAssist
MultiPlus zamedzí preťaženiu výkonovo obmedzeného AC zdroja napr. prúdovo obmedzené el. prípojky. Pokiaľ by malo dôjsť k preťaženiu vstupného AC zdroja prúdu, bude v prvom rade automaticky znížený nabíjací prúd do batérie. V druhom rade potom dochádza k posilneniu výstupného AC prúdu prúdom odoberaným z batérie.

Solárna energia
AC prúd môžete mať k dispozícii aj v prípade výpadku distribučnej siete.
MuliPlus môže byť použitý ako v off-grid (ostrovných) systémoch, tak vo fotovoltaických systémoch pripojených k distribučnej sieti. MultiPlus nie je vybavený vstupom pre FV pole, je ale predurčený na spoluprácu s MPPT regulátormi (DC coupling systémy) alebo sieťovými meničmi (AC coupling systémy).

Konfigurácia systému
– V prípade samostatnej napr. UPS inštalácie, je možné jednoducho nastavenie vykonať v priebehu niekoľkých minút pomocou prepínačov DIP.
– Paralelné a trojfázové aplikácie môžu byť konfigurované pomocou softvéru VE.Bus Quick Configure a softvéru VE.Bus System Configurator.
– Off-grid a hybridné FV inštalácie pre vlastnú spotrebu, ktoré zahŕňajú sieťové striedače alebo solárne nabíjače MPPT, je možné konfigurovať pomocou Asistenta (špecializovaný softvér pre konkrétne aplikácie).
– Softvare pre konfiguráciu si môžete zadarmo stiahnuť na nasledujúcom odkaze (VE.Configure 3):  https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software 
Pre uvedený SW budete potrebovať PC komunikačné rozhranie MK3-USB

Vzdialený monitoring a konfigurácia systémov
Sledujte a ovládajte svoj systém lokálne (LAN) alebo vzdialene cez internet z ľubovoľného miesta na svete pomocou bezplatnej aplikácie VRM a bezplatného portálu VRM.

Prístup môže byť z telefónu, tabletu, notebooku alebo počítača pre rôzne operačné systémy. Neexistuje žiadny koniec úrovne ovládania, pomocou jedného z nasledujúcich ovládacích panelov máte k dispozícii monitoring a konfiguráciu systému odkiaľkoľvek na svete:

Color Control GX
Cerbo GX

MultiPlus ponúka mnoho variantov prevádzky a sme schopní ponúknuť riešenie na množstvo užívateľských požiadaviek. Tu uvádzame pre predstavu najčastejšie prevádzkové režimy:

Hybridný režim ESS – Energy Storage System
Tento režim je iba pre fotovoltaické inštalácie s dostupnou distribučnou sieťou (DS), požiadavkou na maximálne využitie vyrobenej solárnej energie v kombinácii s bežnou DS a s možnosťou ukladania prebytočnej energie do batérií.

Podrobný manuál k ESS systému nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual 

Príklady konfigurácie ESS systémov:

1. Klasická sieťová elektráreň doplnená o ukladanie energie

Akonáhle merač zaznamená dodávku do distribučnej siete (ďalej len DS), ESS systém začne ukladať prebytočnú energiu do batérie. Akonáhle merač siete zaznamená nákup energie z distribučnej siete, systém ESS dodáva energiu z batérie do záťaže. V prípade výpadku DS fotovoltaika nejde a kritické spotrebiče (v schéme „Critical Loads) sú napájané z AC výstupu jednotky MultiPlus/Quattro – to zaistí, že nám batériu vybíjajú len prioritné spotrebiče a neprioritné sú odpojené.

Victrom Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A

2. Energiu z FV panelov spracováva MPPT solárny regulátor.

Toto riešenie je vhodnejšie najmä pre menšie inštalácie a výhodou je vyššia účinnosť – DC energia z FV je ukladaná priamo do DC batérie. Oproti predchádzajúcemu príkladu dosahuje vyššiu účinnosť preto, že nie je potrebné DC prúd spracovávať na AC pomocou sieťového striedača a následne ich znovu prevádzať z AC na DC pre uloženie do batérie – to spôsobuje straty 20-30%. V prípade výpadku DS (blackoutu) sú opäť napájané iba kritické spotrebiče, ale FV systém zostáva plne funkčný a pracuje v úplne ostrovnom/autonómnom režime.

Victron Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A II

3. Variant bez merača siete. Opäť možno v kombinácii ako so sieťovým meničom, tak MPPT solárnym regulátorom.

Victrom Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A III

4. Aj takto môže ESS systém fungovať a umožňuje kombináciu všetkých troch zdrojov FV súčasne.

Victrom Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A IV

Ostrovný – OFF-GRID režim pre miesta bez pripojenia k distribučnej sieti
MultiPlus/Quattro je pripojený k batérii a cez AC1 výstup dodáva energiu spotrebičom. Na AC vstup môžeme napojiť generátor, ktorý môže byť štartovaný aj automaticky na základe požiadavky z meniča alebo ručne. Akonáhle sa naštartuje generátor, jednotka dodáva energiu do AC výstupu 1 a 2 a súčasne nabíja batérie spolu so solárnymi panelmi. Akonáhle sa generátor vypne, potom je energia opäť dodávaná z batérie/solárnych panelov. Jednotka má dva výstupy pre záťaž – prvý výstup je funkčný stále, druhý výstup iba keď beží generátor.

Victrom Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A V

Režim pre mobilné aplikácie – obytné autá, vojenské vozidlá, sanitky
Jednotka MultiPlus sa postará o komplexné riešenie dodávky energie na palube. Akonáhle sa pripojíme k el. prípojke napr. v garáži, jednotka MultiPlus odoberá energiu pre napájanie spotrebičov a súčasne nabíja batériu. Akonáhle odpojíme od prípojky, energia je dodávaná z batérie.

Victron Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A VI

UPS režim
Veľmi obľúbený základný režim UPS. Akonáhle dôjde k výpadku distribučnej siete, MultiPlus okamžite začne napájať zálohované spotrebiče z batérie. Akonáhle je dodávka z distribučnej siete obnovená, prepne sa opäť na prúd z DS a automaticky vykoná plné nabitie batérie, aby bol systém pripravený na ďalší prípadný výpadok. Všetko sa deje rýchlo bez prerušenia napájania spotrebičov.

Victron Energy MultiPlus 48V 3000VA 35A-50A VII

Hmotnosť 18 kg